O FESTIVALU

 

Organizator APOX film festivala je Udruga Relive iz Velog Losinja.

 

Festival APOX prikazuje dokumentarne filmove koji na inovativan I nov način prikazuju
aktualne teme u svijetu I na određenim područjima culture, I života ljudi, siromaštva te
filmskog jezika I samog medija. Obuhvaća svu nezavisnu međunarodnu I domaću produkciju.
Promovira izražajne autorske koncepte, tematske, idejne i estetske iskorake.

 

SUDJELOVANJE I PRIJAVLJIVANJE

 

Za Natjecateljski program mogu se prijaviti filmovi i videoradovi koji odgovaraju profilu
Festivala navedenom u odlomku O Festivalu, a dovršeni nakon 1. siječnja 2019. u trajanju do
90 minuta. Svaki autor može prijaviti ne više od tri rada. Festival ne plaća naknade za
prikazivanje radova odabranih za Natjecateljski program.

Razmatrat će se prijave pristigle na jedan od dva načina:
a) DVD-om
ili
b) linkom.

Ako je film prijavljen na DVD-u, treba ga poslati na službenu festivalsku adresu s ispunjenom
i potpisanom prijavnicom. DVD-ovi se ne vraćaju i ostaju u festivalskom arhivu. Na
pošiljkama iz inozemstva treba naznačiti: “Bez komercijalne vrijednosti, za kulturnu upotrebu”. Trošak slanja snosi pošiljatelj.

Ako je film prijavljen preko linka, ispunjava se prijavnica, ali se ne treba slati poštom. U prijavnici se mora navesti valjana internetska adresa na kojoj se nalazi film, a ako je zaštićen, treba navesti lozinku za gledanje i omogućiti opciju za preuzimanje (download) filma. Film mora biti dostupan na linku do 05. listopada 2020. Festival jamči da će preuzetu datoteku koristiti samo radi predselekcije.

Ako film sadrži tekst na bilo kojem jeziku osim engleskom, obavezni su podnaslovi na engleskom jeziku.

 

REZULTATI SELEKCIJE

 

Rezultati selekcije bit će objavljeni 01. lipnja 2020. na adresi www.apoxfest.com, a Festival
će obavijestiti osobu za kontakt navedenu u prijavnici radi dostave tekstova, slika i videa za
tisak, internet i promociju.

Festival NEĆE obavještavati SVE autore prijavljenih filmova, nego samo autore čiji su radovi
odabrani za Natjecateljski program.

FORMATI ZA PRIKAZIVANJE I PROJEKCIJA

 

Formati za prikazivanje koje Festival prihvaća su: DCP, 35 mm te 16 mm. DCP mora biti u
skladu s DCI standardima i mora se dostaviti bez KDM enkripcijskog ključa.

Tehničke specifikacije za projekcije Festival će dostaviti naknadno, a po odabiru rada za
Natjecateljski program.

Dogovorena projekcijska kopija (s titlovima na engleskom jeziku ako rad ima tekst) mora se
dostaviti najkasnije do 1. rujna 2020. u festivalski ured na adresu: Zadbone 16, 51551 Veli
Lošinj, Hrvatska.

Festival ima pravo odbiti kopiju loše tehničke kvalitete koja bi mogla prouzročiti probleme
tijekom projekcije. U slučaju da Festival zatraži slanje nove projekcijske kopije, troškove
izrade i slanja snosi pošiljatelj.

SLANJE KOPIJA ZA PRIKAZIVANJE

 

Pošiljatelj je dužan obavijestiti Festival o načinu i datumu slanja kopije za prikazivanje. Na
pošiljkama iz inozemstva treba obavezno vidljivo istaknuti “Bez komercijalne vrijednosti,
samo za kulturnu upotrebu”; a pošiljke koje stižu kurirskim službama izvan Europske unije
(DHL, FedEx, UPS i dr.) moraju se dostaviti uz PRO FORMA račun s iskazanom vrijednosti
sadržaja u iznosu od 20 EUR ili 20 USD.

Sve projekcijske kopije vraćaju se unutar dva tjedna po završetku Festivala na prethodno
dogovorenu adresu. U slučaju kasne ili nepotpune obavijesti o adresi, Festival nije odgovoran
za teškoće koje bi se time mogle prouzročiti. Festival preuzima trošak slanja kopije za
prikazivanje samo u JEDNOM smjeru bez iznimaka.

PROMOCIJA

 

U terminu održavanja Festival organizira videoteku za akreditirane profesionalce i goste. U
videoteku se automatski uključuje predselekcijski primjerak filma, osim ako je drugačije
naznačeno u prijavnici. Festival se može koristiti prijavljenim filmovima radi promocije
Festivala u zemlji i inozemstvu te fotografijama i isječcima iz filmova koji ne prelaze više od
10% ukupnog trajanja rada. Filmovi prijavljeni na Festival uključuju se u festivalski arhiv
Kratka baza te se koriste isključivo u nekomercijalne i obrazovne svrhe.

NAGRADE

 

1. Jedna nagrada za debitante: Član žirija iz udruge Relive dodjeljuje nagradu za debitantni
film na APOX film festivalu
2. Nagrada publike: dodjeljuje se filmu koji osvoji najveći broj glasova publike.
Organizator zadržava pravo na izmjene pravila o dodjeli nagrada.

ODGOVORNOST

 

Organizator će se koristiti predselekcijskim DVD-om ili datotekom isključivo u kulturne,
obrazovne i nekomercijalne svrhe. 

U slučaju oštećenja kopije za prikazivanje u festivalskom terminu Festival će nadoknaditi

isključivo materijalnu vrijednost fizičke kopije.

Festival ne preuzima odgovornost za kopije izgubljene u transportu, osim ako do gubitka nije
došlo njegovom odgovornošću.

Svi prigovori uvažit će se u roku 30 dana od vraćanja kopije pošiljatelju.

OSTALO

 

Sve što nije uključeno u pravilnik razmatrat će organizacija Festivala sukladno općim
pravilnicima međunarodnih festivala dokumentarnog filma.

U slučaju parnice nadležan je Općinski sud u Rijeci.

ADRESA I KONTAKT

 

APOX film festival
Zadbone 16
51 551 Veli Lošinj, Hrvatska
T/F: +385 95 8285181
submissions@apoxfest.com
www.apoxfest.com